„კლინიკური ელექტროენცეფალოგრაფია“, სპეციალიზაციის მაძიებელთათვის 2019-2020 სასწავლო წელი

პროგრამის ხელმძღვანელები:

სოფიო კასრაძე  და ნანა ტატიშვილი

პროგრამის შესახებ:

ეპილეფსიასთან ბრძოლის საერთაშორისო ლიგის (ILAE) ქართული განყოფილების (GLAE) სასწავლო პროგრამა „ კლინიკური ნეიროფიზიოლოგია/კლინიკური ელექტროენცეფალოგრაფია “  განკუთვნილია სერტიფიცირებული ნევროლოგებისთვის/ბავშვთა ნევროლოგებისთვის, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები კლინიკურ ელექტროენცეფალოგრაფიაში, სასწავლო კურსისა და სასერტიფიკატო გამოცდების წარმატებულად დასრულების შემდეგ მიიღონ სერტიფიკატი „სპეციალიზაცია - კლინიკური ნეიროფიზიოლოგია/კლინიკური ელექტროენცეფალოგრაფია“.

იხილეთ ტექსტი სრულად