2019 წლის 11-13 ოქტმბერს, ქ. თბილისში, სასტუმრო "ზპ-პალასში" ტარდება კავკასიური საერთაშორისო საზაფხულო სკოლის სასწავლო კურსი კლინიკურ ეპილეფტოლოგიაში

2019 წლის 11-13 ოქტმბერს, ქ. თბილისში, სასტუმრო "ზპ-პალასში" ტარდება კავკასიური საერთაშორისო საზაფხულო სკოლის სასწავლო კურსი კლინიკურ ეპილეფტოლოგიაში, რომელიც ორგანიზაბულია ეპილეფსიასთან ბრძოლის საერთაშორისო ლიგის (ILAE) ევროპული (ILAE-Europe) და ქართული (GLAE) განყოფილებების მიერ. იხ.დამატებითი ინფორმაცია კურსის შესახებ

  1. Announcment
  2. Program
  3. Application