შარიტეს უნივერსიტეტის ნეიროფიზიოლოგიის ინსტიტუტი და ნევროლოგიური კლინიკა (ბერლინი, გერმანია)

დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტი
დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტი

კსუ
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

თსუ
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი