საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს გაიდლაინები
და პროტოკოლები ეპილეფსიაზე (2017 )

გაიდლაინი — ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა

პროტოკოლი 1: პირველი არაპროვოცირებული გულყრის მართვა მოზრდილებში

პროტოკოლი 2: ეპილეფსიის მართვა პირველადი ჯანდაცვის დონეზე

პროტოკოლი 3: ეპილეფსიის მქონე მოზრდილი პაციენტების ნეიროგამოსახვითი კვლევა

პროტოკოლი 4: ახლადდიაგნოსტირებული ეპილეფსიის მქონე ჩვილებისა და ბევშვების ნეიროგამოსახვითი კვლევა

პროტოკოლი 5: ეპილეფსიის ფარმაკორეზისტენტული ფორმების დიაგნოსტიკა და მართვა.

გაიდლაინი — ეპილეფსიური სტატუსის დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და მართვა

პროტოკოლი 6: კრუნჩხვითი ეპილეფსიური სტატუსის მართვა ბავშვებსა და მოზარდებში