ელექტროენცეფალოგრაფიული (ეეგ) კვლევა – ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტის ნეიროფიზიოლოგიური სამსახური გთავაზობთ ელექტროენცეფალოგრაფიულ (ეეგ) კვლევის წარმოებას საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების შესაბამისად. მონაცემთა ანალიზი და კვლევის შედეგების ინტერპრეტაციას აწარმოებენ საერთაშორისო კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტები.