გერმანიის განათლების სამინისტროს გრანტი ქართველი პაციენტების ჯანმრთელობის სამსახურში.
ეპილეფსიის მკურნალობის ახალი პერსპექტივები.

პროფესორი თენგიზ გლოველი ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტში.