ნნი-ს თანამშრომლები 13-16 მაისს იმყოფებოდნენ საერთაშორისო კონფერენციაზე, სადაც წარადგინეს ნაშრომი „პილეფსიით დაავადებული ბავშვების ნეიროფსიქოლოგიური ფუნქციობა“.