პოლისომნოგრაფია – ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტის ნეიროფიზიოლოგიური სამსახური გთავაზობთ ძილის დარღვევების კვლევის წარმოებას საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების შესაბამისად. მონაცემთა ანალიზი და კვლევის შედეგების ინტერპრეტაციას აწარმოებენ საერთაშორისო კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტები.