16-17 ივნისს, თბილისში, სასტუმრო ჰუალინგში, ჩატარდება საქართველოს ნევროლოგთა კავშირის პირველი კონგრესი.
კონგრესი აკრედიტირებულია უწყვეტი პროფესიული განვითარების საბჭოს მიერ და მინიჭებული აქვს 10 ქულა.
კონგრესის სარეგისტრაციო თანხა შეადგენს 50 ლარს. ეს თანხა გულისხმობს 2017 წლის ნევროლოგთა კავშირის საწევრო გადასახადს და კონგრესზე დასწრებას.

თანხის შეტანა შესაძლებელია საქართველოს ნევროლოგთა კავშირის ანგარიშზე:
“თიბისი ბანკი :
საბანკო კოდი TBCBGE 22
მიმღები – საქართველოს ნევროლოგთა კავშირი
ანგარიშსწორების ანგარიში GE03TB7889236080100006

რეგისტრაციის საბოლოო თარიღია 2017 წლის 1 ივნისი.
მსურველებს ინფორმაციის მიღება შეუძლიათ ნევროლოგთა კავშირის ელ.ფოსტაზე geoneurol@gmail.com